Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií

Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií

Autor práce

Václav Burda
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing.Daniel Novák, PhD.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci