Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií

Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií

Autor práce

Václav Burda

Vedúci práce

Ing.Daniel Novák, PhD.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu