Kolaboratívna anotácia webových stránok

Kolaboratívna anotácia webových stránok

Autor práce

Rajzák Pavol
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vedoucí práce

Novotný Róbert

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci