Knihovna pro práci s hlubokými konvolučními neuronovými sítěmi v jazyce C#

Knihovna pro práci s hlubokými konvolučními neuronovými sítěmi v jazyce C#

Autor práce

Michal Medek
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci