Knihovna pro práci s hlubokými konvolučními neuronovými sítěmi v jazyce C#

Knihovna pro práci s hlubokými konvolučními neuronovými sítěmi v jazyce C#

Autor práce

Michal Medek
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu