Interpretovateľnosť modelov neurónových sietí využívaných na analýzu údajov

Interpretovateľnosť modelov neurónových sietí využívaných na analýzu údajov

Autor práce

Branislav Pecher
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Jakub Ševcech, PhD.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci