Interpretovateľnosť modelov neurónových sietí využívaných na analýzu údajov

Interpretovateľnosť modelov neurónových sietí využívaných na analýzu údajov

Autor práce

Branislav Pecher

Vedúci práce

Ing. Jakub Ševcech, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu