Interpretovateľnosť modelov neurónových sietí využívaných na analýzu údajov

Interpretovateľnosť modelov neurónových sietí využívaných na analýzu údajov

Autor práce

Branislav Pecher
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Jakub Ševcech, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu