Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže

Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže

Autor práce

Tomlein Michal
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Ročník

2011

Sdílet tuto práci