Inkrementální shlukování zpravodajských textů

Inkrementální shlukování zpravodajských textů

Autor práce

Martin Váňa
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci