Inkrementální shlukování zpravodajských textů

Inkrementální shlukování zpravodajských textů

Autor práce

Martin Váňa
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu