Incremental Clustering-Based Compression

Autor práce

Luboš Krčál
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jan Holub

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci