Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, transportná časť

Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, transportná časť

Autor práce

Ján Janovic
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Peter Palúch, PhD.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci