Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, transportná časť

Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, transportná časť

Autor práce

Ján Janovic

Vedúci práce

Ing. Peter Palúch, PhD.

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu