Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, časť riadenia

Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, časť riadenia

Autor práce

Peter Orság
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Peter Palúch, PhD.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci