Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, časť riadenia

Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, časť riadenia

Autor práce

Peter Orság
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

Ing. Peter Palúch, PhD.

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu