IDE pro SCADA vývoj v CERN

IDE pro SCADA vývoj v CERN

Autor práce

Matěj Mareček
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci