HW/SW Co-design for the Xilinx Zynq Platform

HW/SW Co-design for the Xilinx Zynq Platform

Autor práce

Viktorin Jan
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Korček Pavol

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci