HODNOCENÍ VÝVOJE KRIMINALITY ČESKA VE VZTAHU K VYBRANÝM SOCIOEKONOMICKÝM UKAZATELŮM

HODNOCENÍ VÝVOJE KRIMINALITY ČESKA VE VZTAHU K VYBRANÝM SOCIOEKONOMICKÝM UKAZATELŮM

Autor práce

Michal Plánka
Univerzita Palackého v Olomouci

Vedoucí práce

Jaroslav Burian

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci