Herně teoretická optimalizace detekce škodlivého chování

Autor práce

Raman Samusevich
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci