Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE 7 Batch API

Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE 7 Batch API

Autor práce

Milata Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Pechanec Jiří Ing.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci