Generování zdrojového kódu z popisů v přirozeném jazyce

Generování zdrojového kódu z popisů v přirozeném jazyce

Autor práce

Ing. Jan Pašek
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Miloslav Konopík, Ph.D

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci