Framework pro neuronovou síť Flexible Neural Tree

Framework pro neuronovou síť  Flexible Neural Tree

Autor práce

Pavel Piskoř
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci