Dotazovací engine grafové databáze využívající stromové dekompozice

Dotazovací engine grafové databáze využívající stromové dekompozice

Autor práce

Horák Karel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Černoch Radomír, MSc.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci