Distribuované datové struktury pro masivně paralelní zpracování dat

Distribuované datové struktury pro masivně paralelní zpracování dat

Autor práce

Nedbálek Aleš
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Krátký Michal

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci