Didaktická pomůcka pro střední školy – Základy práce v programech pro tvorbu webových stránek

Didaktická pomůcka pro střední školy – Základy práce v programech pro tvorbu webových stránek

Autor práce

Lukáš Nimberger
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Karel Perůtka

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci