Data Fusion for a Mobile Exploratory Robot

Data Fusion for a Mobile Exploratory Robot

Autor práce

Kubelka Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Reinštein Michal

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci