Business Process Modeling and Simulation: DEMO, BORM and BPMN

Business Process Modeling and Simulation: DEMO, BORM and BPMN

Autor práce

Vejražková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Pergl Robert

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci