Bot pro Starcraft: Broodwar

Bot pro Starcraft: Broodwar

Autor práce

Mgr. Radomír Škrabal
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

Mgr. Petr Osička, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci