Autonomní sledování cesty šestinohým kráčejícím robotem

Autonomní sledování cesty šestinohým kráčejícím robotem

Autor práce

Martin Stejskal
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci