Autonomní sledování cesty šestinohým kráčejícím robotem

Autonomní sledování cesty šestinohým kráčejícím robotem

Autor práce

Martin Stejskal
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu