Automatický odhad lidské pozice pomocí neuronové sítě

Automatický odhad lidské pozice pomocí neuronové sítě

Autor práce

Ing. Jakub Straka
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Ivan Gruber, Ph.D.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci