Automatický odhad lidské pozice pomocí neuronové sítě

Automatický odhad lidské pozice pomocí neuronové sítě

Autor práce

Ing. Jakub Straka

Vedúci práce

Ing. Ivan Gruber, Ph.D.

O projekte

Ročník

Zdieľať túto prácu