Automatická lokalizace a segmentace živých buněk v multimo- dal mikroskopické snímky s hlubokým učením

Automatická lokalizace a segmentace živých buněk v multimo- dal mikroskopické snímky s hlubokým učením

Autor práce

Ing. Roland Hury
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Anton Kuzma,PhD.

Ročník

2021

Sdílet tuto práci