Automatická konstrukce hlídacích obvodů založených na konečných automatech

Automatická konstrukce hlídacích obvodů založených na konečných automatech

Autor práce

Lucie Matušová
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jan Kaštil

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci