Autentizace, autorizace a session management v protokolu HTTP

Autentizace, autorizace a session management v protokolu HTTP

Autor práce

Klára Drhová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci