Autentizace, autorizace a session management v protokolu HTTP

Autentizace, autorizace a session management v protokolu HTTP

Autor práce

Klára Drhová

Vedúci práce

RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu