Audit kybernetické bezpečnosti

Audit kybernetické bezpečnosti

Autor práce

Jakub Janša
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci