Artificial Intelligence in Humanoid Systems

Artificial Intelligence in Humanoid Systems

Autor práce

Virčíková Mária
Technická univerzita v Košiciach

Vedoucí práce

Sinčák Peter

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci