Approximace přesnosti modelu v optimalizaci hyperparametru

Approximace přesnosti modelu v optimalizaci hyperparametru

Autor práce

Markéta Jůzlová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Borovička

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci