Approximace přesnosti modelu v optimalizaci hyperparametru

Approximace přesnosti modelu v optimalizaci hyperparametru

Autor práce

Markéta Jůzlová

Vedúci práce

Ing. Tomáš Borovička

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu