Android aplikace pro vizualizaci dopravních dat ze systému C2X

Android aplikace pro vizualizaci dopravních dat ze systému C2X

Autor práce

Tomáš Chlápek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jitka Kreslíková

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci