Analýza vícevariačních sítí

Analýza vícevariačních sítí

Autor práce

Tomáš Anlauf
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci