Analýza dopravy z videa

Autor práce

Jakub Sochor
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Adam Herout

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci