Analýza a hodnocení komunikačních toků aplikační podpory

Analýza a hodnocení komunikačních toků aplikační podpory

Autor práce

Michael Čihák
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci