Analýza a hodnocení komunikačních toků aplikační podpory

Analýza a hodnocení komunikačních toků aplikační podpory

Autor práce

Michael Čihák

Vedúci práce

doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu