Algoritmy pro rozvrhování úloh s různými stupni kritičnosti a relativními časovými omezeními

Algoritmy pro rozvrhování úloh s různými stupni kritičnosti a relativními časovými omezeními

Autor práce

Cincibus Petr
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Šůcha Přemysl Ing., Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci