Adversariální strojové učení pro detekci škodlivého chování v síťové bezpečnosti

Adversariální strojové učení pro detekci škodlivého chování v síťové bezpečnosti

Autor práce

Michal Najman
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci