Sociální sítě a dobývání znalostí

Sociální sítě a dobývání znalostí

Author

Peter Zvirinsky

Supervisor

doc. RNDr. Iveta Mrázová CSc.

About the project

Year

2014

Share