Sociální sítě a dobývání znalostí

Sociální sítě a dobývání znalostí

Autor práce

Peter Zvirinsky
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedúci práce

doc. RNDr. Iveta Mrázová CSc.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu