Redukce bezškálových grafů pomocí genetických algoritmů

Redukce bezškálových grafů pomocí genetických algoritmů

Author

Martin Střílka

Supervisor

Ing. Pavel Krömer, Ph.D.

About the project

Year

2014

Share